Polityka prywatności sklepu Master of City

Drogi użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś czuł się komfortowo korzystając z naszych usług. Dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator") ANDRZEJ SZCZEŚNIAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IMEDIA GROUP ANDRZEJ SZCZEŚNIAK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5260055621, nr REGON 010054933, ul. Rogalskiego 12/33, 03-918 Warszawa.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika i korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas w wymienionych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i oferowanymi w nim usługami ("Usługi").

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, co zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług innych niż newsletter
 • Wysyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podjęte na żądanie użytkownika zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • wiążący nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podjęte na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • Nasz uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim (art. 6(1)(f) RODO)
 • Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych do celów analitycznych i statystycznych (art. 6(1)(f) RODO)
 • Nasz uzasadniony interes w badaniu satysfakcji klientów (art. 6(1)(f) RODO)

Dostarczanie danych:

 • Dobrowolnie, ale w niektórych przypadkach może być konieczne zawarcie umowy.

Konsekwencje nieprzekazania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są dostarczane:

 • Brak możliwości rejestracji w Sklepie
 • Niemożność korzystania z usług Sklepu
 • Brak możliwości dokonywania zakupów w Sklepie
 • Brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych w Sklepie

Możliwość wycofania zgody:

 • W dowolnym momencie Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE W Sklepie możemy automatycznie dopasowywać określone treści do Twoich potrzeb, tj. profilu, korzystając z podanych przez Ciebie danych osobowych.

Jeśli profilowanie będzie skutkować decyzjami mającymi skutki prawne dotyczące użytkownika lub wpływającymi na niego w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać wyłącznie za zgodą użytkownika.

Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH Będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, tj. do czasu:

 • Nie jesteśmy już prawnie zobowiązani do przetwarzania danych użytkownika
 • Ustaje możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony przez strony jakichkolwiek roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep
 • Wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, jeśli była ona jego podstawą
 • Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zostanie uwzględniony - jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych był prawnie uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co wydarzy się jako ostatnie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

TWOJE PRAWA Użytkownik ma prawo zażądać:

 • Dostęp do danych osobowych

 • Ich naprawa

 • Usunięcie

 • Ograniczenia przetwarzania

 • Przesyłanie danych do innego administratora:

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie:

  • Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów
  • Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli użytkownik uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA Nasz Sklep, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies. Pliki te:

 • Są przechowywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu itp.).
 • Umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • Nie wprowadzaj zmian w ustawieniach urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, można:

 • Usuwanie plików cookie

 • Zablokować korzystanie z plików cookie w przyszłości W tym sklepie pliki cookie są używane do:

 • Zapamiętaj informacje o sesji

 • Cele statystyczne

 • Cele marketingowe

 • Udostępnianie funkcji sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami tymi można zapoznać się naciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących podstronach, w zależności od używanej przeglądarki:

 • Firefox
 • Chrom
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • Dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • Podmiot dostarczający towary
 • Dostawca płatności
 • Dostawca oprogramowania ułatwiającego operacje biznesowe (np. oprogramowanie księgowe)
 • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • Podmiot świadczący usługi marketingowe
 • Podmiot świadczący usługi statystyczne
 • Właściwe organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator zobowiązany jest do przekazywania im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM Czy chcesz skorzystać ze swoich praw do danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności?

Napisz na adres e-mail: contact@masterofcity.com

Polityka prywatności sklepu Master of City

Drogi użytkowniku,

Cenimy Twoją prywatność i staramy się zapewnić Ci komfort podczas korzystania z naszego pakietu aplikacji, w tym Master of City London, Master of City Paris, Master of City Rome, Master of City New York, Master of City Warsaw i Master of City Cracow. Niniejsza polityka zawiera kluczowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie przez nasz Sklep, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Administrator
ANDRZEJ SZCZEŚNIAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IMEDIA GROUP ANDRZEJ SZCZEŚNIAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul. Rogalskiego 12/33, 03-918 Warszawa.

Dane osobowe i prywatność
Podczas zakładania Konta Użytkownika i korzystania z naszych usług zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, przetwarzanych w celu funkcjonowania naszego Sklepu i jego usług, w tym zróżnicowanej gamy oferowanych przez nas aplikacji dla poszczególnych miast.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych
Oprócz wcześniej wymienionych zastosowań, gromadzimy i wykorzystujemy listy kontaktów, obrazy i pliki do następujących celów:

 • Ulepszanie doświadczenia użytkownika w naszych aplikacjach miejskich
 • Dostarczanie spersonalizowanych usług dostosowanych do każdego miasta
 • Ulepszanie naszych usług w oparciu o potrzeby regionalne i miejskie
 • Działania marketingowe i promocyjne związane z naszym pakietem aplikacji

Dane te są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika i naszych uzasadnionych interesów.

Bezpieczeństwo danych
Stosujemy środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych, zgodnie z normami prawnymi.

Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych z określonych powodów lub w celach marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie
Nasz Sklep i aplikacje wykorzystują pliki cookie do zapamiętywania informacji o sesji, do celów statystycznych i marketingowych oraz do udostępniania funkcji Sklepu. Możesz zarządzać plikami cookie za pomocą ustawień przeglądarki.

Usługi zewnętrzne/odbiorcy danych
Dane użytkownika mogą być udostępniane podmiotom takim jak dostawcy oprogramowania, dostawcy usług dostawy, dostawcy usług płatniczych i organy publiczne, zgodnie z wymogami.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z praw do danych, prosimy o kontakt pod adresem contact@masterofcity.com.

Przewiń do góry

Podnieś swoją samoocenę!

Master of City to gra edukacyjna. Z każdą grą zdobędziesz więcej wiedzy, co pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie.

Życzymy dobrej zabawy i rozwoju osobistego!

Poznawanie ludzi podczas podróży

 • Jeśli utworzysz profil w aplikacji, uzyskasz dostęp do międzynarodowa społeczność podróżnicza Master of Cityy.
 • Aplikacja umożliwia Tworzenie własnych wydarzeń publicznych i brać udział w wydarzeniach innych osób.
 • W ten sposób, będziesz mógł nawiązać kontakt z osobami, które znajdują się w tym samym mieście co Ty i umów się z nimi na zwiedzanie miasta!

Bycie częścią aplikacji

 • Każdy użytkownik aplikacji Master of City może przyczynić się do tego poprzez:
  - ocenianie i komentowanie pytań,

          - bycie częścią społeczności podróżników Master of City: ctworzenie profilu, interakcja z innymi użytkownikami, tworzenie wydarzeń,

             – propozycja dodania pytania które stworzyłeś do gry.

 • Jeśli Twoje pytanie zostanie zaakceptowane, stanie się częścią puli pytań dostępnych dla wszystkich użytkowników. otrzymasz nagrodę specjalną!

Multimedia

 • Każde pytanie w Gra quizowa Master of City zawiera powiązaną ciekawostkę, aby uzyskać więcej informacji.
 • Zdecydowana większość pytania z ciekawostkami zawierają zdjęcia, muzykę lub wideo związane z pytaniem. Pozwalają one na bardziej dogłębne zbadanie pytania i sprawiają, że forma prezentacji informacji jest znacznie bardziej interesująca.
 • Na przykład dla każdego pytania we wszystkich galeriach sztuki, można zobaczyć zdjęcie dzieła sztuki do którego odnosi się pytanie.

Indywidualne dostosowanie

 • Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany muzyką, filmem, literaturą lub dobrym jedzeniem, ścieżki tematyczne w aplikacji Master of City pozwalają odkrywać miasta zgodnie z tym, co lubisz najbardziej!
 • Trasy tematyczne polegają na wyselekcjonowaniu wszystkich pytań z danego miasta związanych z wybraną przez Ciebie kategorią.
 • W niektórych miastach istnieją trasy tematyczne, które są charakterystyczne dla danego miejsca, np. Trasa Harry'ego Pottera lub The Rolling Stones w Londynie lub trasa Bohaterów Komiksów w Nowym Jorku.

Nauka języków

 • Master of City to gra, która umożliwia naukę języków obcych grając i zdobywając wiedzę o miastach.
 • Ustawienia aplikacji obejmują opcję wyświetlania pytań, odpowiedzi i ciekawostek w formacie dwa wybrane języki od razu.
 • Gra jest dostępna we wszystkich językach związanych z miastami dostępne w grze, dzięki czemu możesz nie tylko dowiedzieć się więcej o wybranym miejscu, ale także o jego języku!

Rodzinna rozrywka

 • Pytania w Master of City są dostosowane do 3 grup wiekowych: 7 +, 11 +, 15 +.
 • Osoby w różnym wieku mogą cieszyć się wspólną rozgrywką, odpowiadając na pytania dostosowane do grupy wiekowej każdego gracza.
 • To sprawia, że Master of City to świetna zabawa dla całej rodziny.
 • Nawet 7-letnie dzieci mogą być małymi podróżnikami i odkrywać świat razem z rodzicami!

Konkurencja

 • Możesz grać Gra quizowa Master of City samemu lub rywalizować z przyjaciółmi.
 • The maksymalna liczba graczy zarówno dla gry planszowej, jak i aplikacji to 6.
 • Rywalizując z innymi graczami, poznawanie miasta zapewni ci dodatkowa dawka emocji jak również zabawy!

Zaangażowanie

 • Koncepcja gry Master of City polega na odpowiadaniu na pytania, dzięki czemu będziesz zaangażowany w odkrywanie miasta na 100%.
 • Czytanie i słuchanie są biernymi metodami pozyskiwania wiedzy. Z kolei odpowiadanie na pytania powoduje, że musisz się skoncentrować i zastanowić. Budzi także więcej emocji.
 • To sprawia, że zapamiętać informacje na dłużej i jednocześnie dobrze się bawić!